ЦЕНТРАЛНИ ВГРАДЕНИ ВАКУУМНИ ПРАХОПОЧИСТВАЩИ СИСТЕМИ

Въпроси

Цялата истина за циклона

Нашите прахосмукачки са без филтри! - с такива лозунги днес занимават потребителя продавачите на вградени прахосмукачки. Има ли универсален, и най-важното, вечен филтриращ елемент, позволяващ да се отървем от целия спектър на прах във въздушния поток? Ако има такъв, защо до ден днешен съществуват другите филтри?
Напред

 

 
Простота и удобство

Колкото е по-мощна обикновената прахосмукачка, толкова е по-тежка, по-сложен е процесът на почистване. Вградената прахосмукачка позволява да се откажем от пренасянето на тежести - при почистването се използва само лекият маркуч. Мощният централен агрегат е монтиран стационарно - сега мощната прахосмукачка става толкова лека.
 Напред


А знаете ли?


Преди повече от 20 години беше обнародвано изследване на Световната здравна организация . Един от изводите й беше, че към първата третита на 21 век широко ще бъдат разпространени различни алергии. Днес тази прогноза могта да я потвърдят алерголози от цял свят.
 Напред

Чистотата: Мнима и действителна


В самата конструкция на преносимата прахосмукачка е заложено противоречие - за да се увеличи степента на почистване, трябва да се увеличи плътността на филтъра, а за да се използва по-плътен филтър трябва да се увеличи мощността и размера на двигателя. По много причини това е невъзможно. Трябва да се признае, че технологичната граница при пречистване на въздуха с прахосмукачки...
 Напред

 

Циклон или торбичка?

Днес техническото решение на системата на вградената прахосмукачка на основата на циклона е станало традиционно. Създадена още през миналия век, тази концепция се доказа на пазара и зае своята ниша. Разполагайки с многогодишен опит в проектирането на вградени прахосмукачки,...
Напред

Често задавани въпроси

Вградените прахосмукачки, които е по-правилно да наричаме централни прахосмукачки, и техните предимства все още са малко известни на широкия кръг потребители. Всичко ново често предизвиква много въпроси. Тук можете да намерите отговорите на най-често задаваните въпроси относно тази технология.A
Напред